Category Archive Főoldali bejegyzés

Új falubusz beszerzése

A magyar falu program által új falubuszt kapott Milejszeg.

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

Vidékfejlesztési program keretén belül Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatai konzorciumban valósították meg az alábbi pályázatot

Nagylengyel – Milejszeg Község Önkormányzata

Közlemény

Támogatást nyert Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatának a

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú benyújtott pályázata

Támogatást nyert Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési Program keretén belül a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázata.

A pályázat célja a Nagylengyelt Milejszeggel összekötő 05 és 012 hrsz-on lévő külterületi járhatatlan út felújítása, remix technológiával készült kövezett út  kialakítása. A fejlesztés sok szempontból előnyt jelent a környék több települése számára: lehetővé teszi, hogy az itt élők a Gellénházán található Közös Hivatalt,- a dolgozók Gellénházán, Nagylengyelben és Ormándlakon található munkahelyeiket a korábbi fél óra helyett néhány perc alatt elérjék. Az út mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kiszolgálását is biztosítja, hiszen mellette művelt földterületek vannak. A beruházás a lakossági elégedettség növelésével hozzájárul a települések lakosság megtartásához. A pályázat megvalósulása a két település konzorciumi együttműködése során jött létre.

A projekt teljes költsége: 40 608 934,-Ft azaz negyvenmillióhatszáznyolcezer kilencszázharmincnégy.

A projekt időtartama: 2018.12.13.-2019.09.30.

A fejlesztés keretében a két település közötti külterületi út fejlesztése valósult meg.

A pályázat azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

A megítélt támogatás: 34 517 592,- Ft

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Legfontosabb tudnivalók a villanyszerelők és vízszerelők nyilvántartásával kapcsolatban

Szeptember 1-je előtt a vízközmű szektorban nem volt biztosított, hogy a kivitelezési munkákat a felhasználó a maga által választott kivitelezővel végeztesse el. Ezzel szemben a földgáz szektorban a kivitelezési munkát a bejelentett és jogosult gázszerelők nyilvántartásában szereplő gázszerelők közül a felhasználó által kiválasztott vállalkozó végezhette. A három szektorra vonatkozó szabályozás összehangolása miatt a gázszektorban alkalmazott megoldást a törvény átültette a villamos energia és a víziközmű szektorba is:

Read More

Településképi arculati kézikönyv települési rendelet tervezet ismertetése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Milejszeg Község Önkormányzata elkészítette Milejszeg területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét.

Második, tájékoztató jellegű lakossági fórumot,

2017. december 1-én 10.00 órakor tartjuk a Milejszegi önkormányzati Hivatalban.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés  a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény  (továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott  felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Read More

Meghívó lakossági fórumra

Milejszeg Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (VII.31.) önkormányzati rendeletében foglalt eljárás-rend betartásával el kívánja készíteni a település Településképi Arculati Kézikönyvét és új településképi rendeletét. Read More

Kalandparki látogatás