Milejszeg településképi arculati kézikönyv

Milejszeg településképi arculati kézikönyv

Tartalomjegyzék:

1 Bevezetés, köszöntő
2 A település bemutatása
1 Településtörténet, szerkezeti fejlődés
2 Általános településkép, településkarakter
3 Örökségünk
1 Építészeti, műemléki és régészeti értékek
2 Táji és természeti értékek


4 Eltérő karakterű településrészek
Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű településrészek lehatárolása, arculati jellemzők,
karakterelemek bemutatása
1 Falusias rövidtelkes halmazos karakter – Petőfi S. u. déli oldal, Kossuth L. u., Móricz Zs. u., József A. utcák
2 Falusias hosszútelkes soros karakter – Petőfi S. u. északi oldal, Kossuth L. u. nyugati oldal, Ady E., Kisfaludy K.
utcák
3 Zöldfelületi karakter- Közpark, játszótér, sportterület, temetők
4  Zártkerti karakter – Balázsfai hegy, Lókai hegy, Egyházszegi hegy, Töllös hegy szőlőhegyek
5 Külterületi karakter – Erdők, szántók, gyepek, vizes élőhelyek
5 A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
Építészeti útmutató
Terepalakítás
Beépítés, tömeg
Épületek magassága, tető, tetőfelépítmények
Homlokzatképzés
Anyaghasználat, színek
Kerítések, kapuk
Erkélyek, tornácok, ajtók, ablakok, pincék
Zöldfelület, kertek
Közterületi útmutató
Utcák, terek, közparkok, közkertek
Reklámcélú, információs és hirdető berendezések
Sajátos építményfajták
6 Jó példák épületek, építészeti részletek, sajátos építményfajták, kerítések, zöldfelületek, reklámfelületek,
utcabútorok
7 Impresszum

A teljes rendeletet ide kattintva olvashatja.

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator