Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltsége Hivatalában -8918 Csonkahegyhát, Fő utca 20. szám alatt- (a továbbiakban: Csonkahegyháti Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

2. §

A Csonkahegyháti Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. augusztus 7. napjától – 2017. augusztus 11. napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet tart.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. szeptember 1-jén hatályát veszti.

 

Milejszeg, 2017. július 28.

 

 

Fonyadt Róbert
polgármester Salamon Henrietta
aljegyző

 

 

A rendelet 2017. július 31. napján kihirdetésre került.

 

 

Salamon Henrietta
aljegyző

Milejszeg nyári igazgatási szünet

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator