Home

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

Read More

Meghívó lakossági fórumra

Milejszeg Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (VII.31.) önkormányzati rendeletében foglalt eljárás-rend betartásával el kívánja készíteni a település Településképi Arculati Kézikönyvét és új településképi rendeletét. Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IV. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b), h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Read More

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete Milejszeg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-terstületének 7/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről.

Milejszeg  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III.10) önkormányzati képviselők tisztletíjáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő -testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendelet alkotja.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (YI. 24.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Read More