Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III.10) önkormányzati képviselők tisztletíjáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III.10) önkormányzati képviselők tisztletíjáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő -testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendelet alkotja.

 

 

  1. §

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Milejszeg község Önkormányzat  Képviselő-testületének tagjaira.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, az alpolgármesterre.

 

  1. §

 

(1) A képviselő-testület 22.000,-Ft/hó (azaz Huszonkettőezer forint/hó) tiszteletdíjat

állapít meg Milejszeg község Önkormányzat képviselőinek.

(2) A képviselő-testület nem állapít meg külön tiszteletdíjat, ha a képviselő bizottság

tagja, valamint a bizottság elnökének.

 

  1. §

 

A tiszteletdíj összegének kifizetése, amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, negyedévente – minden negyedévet követő hónap 10. napjáig – történik.

A kifizetésekről az aljegyző a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltsége közreműködésével gondoskodik.

 

4.§

 

Záró rendelkezés

 

  • Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
  • Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Milejszeg Község Önkormányzata 6/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.

 

 

Milejszeg, 2017.február 24.

 

 

 

Fonyadt Róbert József                                                                    Salamon Henrietta

polgármester                                                                          aljegyző

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2017. március 10 -én kihirdetésre került.

 

 

 

Salamon Henrietta

aljegyző

A rendelet az alábbi linkre kattintva letöltődik, letöltés után megtekinthető.

Milejszeg képviselői tiszteletdíj rendelet

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator