Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Milejszeg Község Önkormányzata közigazgatási területén az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.(2) A rendelet hatálya kiterjed Milejszeg község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.
2. §
(1) Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu és Pálfiszeg Községek Önkormányzatainak teljes közigazgatási területei egy háziorvosi és egy házi gyermekorvosi körzetet alkotnak. (2) A körzet székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Petőfi utca 2.
3. §
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást – háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást – Milejszeg Község Önkormányzata az ügyeleti ellátás működtetésében résztvevő önkormányzatok között Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítják.(2) A központi ügyelet körzet székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.
4. §
(1) Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu és Pálfiszeg Községek Önkormányzatainak teljes közigazgatási területei egy védőnői körzetet alkotnak.(2) A védőnői körzet székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Petőfi utca 2.
5. §
(1) Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Becsvölgye, Kustánszeg, Községek Önkormányzatainak teljes közigazgatási területei egy fogorvosi alapellátási körzetet alkotnak.(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő utca 18.

 

6. §
(1) Sürgősségi fogorvosi ellátás Milejszeg Község Önkormányzata és a „PA-MED” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött ellátási szerződés alapján biztosított.(2) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 17.
7. §
(1) Milejszeg Község Önkormányzatának iskola-fogászati ellátása a fogorvosi körzet székhelyén biztosított.(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő utca 18.
8. §
Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8918 Csonkahegyhát, Petőfi utca 2. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.
9. §
(1) Milejszeg Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát egészségügyi vállalkozás útján, valamint más önkormányzattal kötött társulási megállapodás, vagy feladatellátási szerződés útján látja el.(2) Milejszeg Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának vállalkozás útján történő ellátását, a feladatellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

Záró rendelkezések
10. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Milejszeg, 2016. október 18.

 

Fonyadt Róbert Salamon Henrietta   polgármester        aljegyző

A rendelet  2016. november 24. napján kihirdetésre került.
Salamon Henrietta                     aljegyző

A rendelet a alábbi linkre kattintva letöltődik, letöltés után megtekinthető.

Milejszeg egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator