MILEJSZEG KÖZSÉG BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE

MILEJSZEG KÖZSÉG BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE

milejszeg KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény               

TOP-2.1.3-16-ZA1

MILEJSZEG KÖZSÉG BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE

Milejszeg Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00059 kódszámú pályázattal 98 057 790,- Ft 100%-os támogatásban részesült a település belterületi csapadékvíz elvezetés korszerűsítésére.

A jelen projekt megvalósításának fő célja a település keleti és déli részének befogadójaként működő 231 és 375 hrsz-ú vízárok rekonstrukciója, valamint a környező utakon a település csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, a levezető árokrendszer tisztítása a belterületi vízügyi problémák megoldása érdekében. Ezeken felül cél még a település nyugati részén a külterületről a belterületre lefolyó csapadékvizek és a belterületen lefolyó csapadékvíz elvezetése a befogadó Cserta-patakba. A megvalósulás eredményeképpen a nagyobb csapadékok során előforduló gazdasági káresemények jelentősen csökkenthetőek.

Önállóan támogatható tevékenységek

A belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Szemléletformáló, tájékoztató akció megvalósítása

Nyilvánosság biztosítása

 A megvalósulás eredményeképpen a nagyobb csapadékok során előforduló gazdasági káresemények jelentősen csökkenthetőek. A projekt során az Önkormányzat olyan árvízvédelmi és vízkárelhárítási célokat egyaránt szolgáló beruházást kíván megvalósítani, amely a települést övező domboldalakról beérkező vizekkel szemben a település belterületét védettebbé teszi, ezáltal nagyobb biztonságot garantál az érintett területen lakóknak. Figyelembe véve az elmúlt évek csapadékos időjárása által a belterületen okozott károkat, a beruházás nem csak a polgárok biztonságát, hanem az önkormányzati tulajdon jobb védelmét is szolgálná

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

A projekt tervezett befejezése: 2023. 09. 30.

Kapcsolattartó: Fonyadt Róbert József polgármester

Cím:  8917 Milejszeg, Kossuth út 17. Telefon: 92/363-243

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator