Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés  a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény  (továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott  felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1.§
(1) A rendelet hatálya Milejszeg Község közigazgatási területére terjed ki.(2) A helyi népszavazásra a Nsztv-ben, valamint ezen önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.
2.§
Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél, ebben az esetben a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Milejszeg, 2017. augusztus 21.

 

Fonyadt Róbert Salamon Henrietta   polgármester                     aljegyző

Záradék:
A rendelet  kihirdetésre került: 2017. augusztus 31.
Salamon Henrietta

aljegyző

 

Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator