Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

Vidékfejlesztési program keretén belül Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatai konzorciumban valósították meg az alábbi pályázatot

Nagylengyel – Milejszeg Község Önkormányzata

Közlemény

Támogatást nyert Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatának a

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú benyújtott pályázata

Támogatást nyert Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési Program keretén belül a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázata.

A pályázat célja a Nagylengyelt Milejszeggel összekötő 05 és 012 hrsz-on lévő külterületi járhatatlan út felújítása, remix technológiával készült kövezett út  kialakítása. A fejlesztés sok szempontból előnyt jelent a környék több települése számára: lehetővé teszi, hogy az itt élők a Gellénházán található Közös Hivatalt,- a dolgozók Gellénházán, Nagylengyelben és Ormándlakon található munkahelyeiket a korábbi fél óra helyett néhány perc alatt elérjék. Az út mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kiszolgálását is biztosítja, hiszen mellette művelt földterületek vannak. A beruházás a lakossági elégedettség növelésével hozzájárul a települések lakosság megtartásához. A pályázat megvalósulása a két település konzorciumi együttműködése során jött létre.

A projekt teljes költsége: 40 608 934,-Ft azaz negyvenmillióhatszáznyolcezer kilencszázharmincnégy.

A projekt időtartama: 2018.12.13.-2019.09.30.

A fejlesztés keretében a két település közötti külterületi út fejlesztése valósult meg.

A pályázat azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

A megítélt támogatás: 34 517 592,- Ft

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator