Gárdonyi Géza Általános Iskola

Az iskola hivatalos neve, címe: GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8918. Csonkahegyhát fő út. 24, Telefon/fax: 92 – 563 – 027, e-mail: szegisuli@freemail.hu

Az intézmény fenntartója:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest, Nádor  u.32.

Intézményünk igazgatója: Simon Zsolt

Göcsejnek a legszebb részén élünk, a SZEGEK vidékén.

Iskolánk hét község általános iskoláskorú tanulóit hivatott nevelni és oktatni. A községekben nagy múlttal rendelkezik az intézményes oktatás.
Az itt élő emberek már régen felismerték – amiről sokan manapság is megfeledkeznek -, hogy a tudás szintjét a bennük tanítók felkészültsége, tudása és lelkülete határozza meg.
2011. augusztusától a régi iskolakultúrával rendelkező falvak, társulási megállapodást kötöttek a közoktatási feladatok ellátására.
2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az intézmény irányítását.
Intézményünk közös igazgatású alapfokú közoktatási intézmény, amely 8 évfolyamos általános iskolával működik a gesztor intézményben. A becsvölgyei telephelyen felső tagozat működik. Az alsó tagozatos gyermekek számára napközi otthonos ellátást, felsős diákjainknak pedig tanulószobai foglalkozást biztosítunk.
Nevelőtestületünk büszke arra, hogy szeretetteljes, meleg, biztonságos légkört tud teremteni, ahol a gyermekek is kiegyensúlyozottak. Nevelőmunkánk fontos alapelve az egyéni bánásmód, mind a tehetséges gyermekek, mind a felzárkóztatásra szorulók fejlesztésében.
A 100%-os szakos ellátottságunknak köszönhetően sikeresen tudjuk felkészíteni tanulóinkat a középiskolai tanulmányokra.
1994-ben néhány lelkes szülő és helyi vállalkozó támogatásával „Iskolánkért- Gyermekeinkért” névvel alapítványt hoztak létre Becsvölgyén, 2007-ben pedig a Csonkahegyháti Gárdonyi Géza Általános Iskola Kulturális  Művelődési és Közösségi Alapítvány jött létre.
Integrált oktatás keretében mozgás-, hallásfogyatékos és a tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadunk, gyógypedagógusok – intézményünkben két főállású gyógypedagógus tanár is tanít – segítségével biztosítjuk számukra a kellő fejlesztést.
Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetésével lehetőséget kínálunk a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek is, úgy hogy eközben a kiváló adottságú tanulóink részére is biztosított a továbbfejlődés lehetősége. Ezt a célt szolgálják szakköreink, melyek a következők: képzőművészeti, labdarúgás, gyógytestnevelés, furulya, néptánc, nyelvi foglalkozások (német és angol) alsós és felsős tanulóink számára, matematika szakkör a kicsiknek, színjátszó szakkör a felsőbb éves tanulóknak.

Az iskola honlapját ide kattintva érheti el.