Category Archive Főoldali bejegyzés

MILEJSZEG KÖZSÉG BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE

MILEJSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény               

TOP-2.1.3-16-ZA1

MILEJSZEG KÖZSÉG BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE

Milejszeg Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00059 kódszámú pályázattal 98 057 790,- Ft 100%-os támogatásban részesült a település belterületi csapadékvíz elvezetés korszerűsítésére.

A jelen projekt megvalósításának fő célja a település keleti és déli részének befogadójaként működő 231 és 375 hrsz-ú vízárok rekonstrukciója, valamint a környező utakon a település csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, a levezető árokrendszer tisztítása a belterületi vízügyi problémák megoldása érdekében. Ezeken felül cél még a település nyugati részén a külterületről a belterületre lefolyó csapadékvizek és a belterületen lefolyó csapadékvíz elvezetése a befogadó Cserta-patakba. A megvalósulás eredményeképpen a nagyobb csapadékok során előforduló gazdasági káresemények jelentősen csökkenthetőek.

Önállóan támogatható tevékenységek

A belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével. Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Szemléletformáló, tájékoztató akció megvalósítása

Nyilvánosság biztosítása

 A megvalósulás eredményeképpen a nagyobb csapadékok során előforduló gazdasági káresemények jelentősen csökkenthetőek. A projekt során az Önkormányzat olyan árvízvédelmi és vízkárelhárítási célokat egyaránt szolgáló beruházást kíván megvalósítani, amely a települést övező domboldalakról beérkező vizekkel szemben a település belterületét védettebbé teszi, ezáltal nagyobb biztonságot garantál az érintett területen lakóknak. Figyelembe véve az elmúlt évek csapadékos időjárása által a belterületen okozott károkat, a beruházás nem csak a polgárok biztonságát, hanem az önkormányzati tulajdon jobb védelmét is szolgálná

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

A projekt tervezett befejezése: 2023. 02. 28.

Kapcsolattartó: Fonyadt Róbert József polgármester

Cím:  8917 Milejszeg, Kossuth út 17. Telefon: 92/363-243

Szennyvíztisztító berendezések telepítése

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa.

a kedvezményezett neve:

Milejszeg Község Önkormányzata

pályázati felhívás neve, kódszáma:

A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)

 a projekt címe:

Milejszeg Község szennyvízkezelési beruházása

a szerződött támogatás összege:

150.369.530,-Ft

a támogatás mértéke (%-ban):

85%

a projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül  Milejszeg település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Milejszeg községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Milejszeg község területén 99 ingatlan szennyvízkezelése válik megoldottá. A 99 ingatlan szennyvízkezelése 99 db ingatlanonként elhelyezésre kerülő tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

a projekt tervezett befejezési dátuma:

2023.március 31. 

Új falubusz beszerzése

A magyar falu program által új falubuszt kapott Milejszeg.

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

Vidékfejlesztési program keretén belül Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatai konzorciumban valósították meg az alábbi pályázatot

Nagylengyel – Milejszeg Község Önkormányzata

Közlemény

Támogatást nyert Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatának a

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú benyújtott pályázata

Támogatást nyert Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési Program keretén belül a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázata.

A pályázat célja a Nagylengyelt Milejszeggel összekötő 05 és 012 hrsz-on lévő külterületi járhatatlan út felújítása, remix technológiával készült kövezett út  kialakítása. A fejlesztés sok szempontból előnyt jelent a környék több települése számára: lehetővé teszi, hogy az itt élők a Gellénházán található Közös Hivatalt,- a dolgozók Gellénházán, Nagylengyelben és Ormándlakon található munkahelyeiket a korábbi fél óra helyett néhány perc alatt elérjék. Az út mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kiszolgálását is biztosítja, hiszen mellette művelt földterületek vannak. A beruházás a lakossági elégedettség növelésével hozzájárul a települések lakosság megtartásához. A pályázat megvalósulása a két település konzorciumi együttműködése során jött létre.

A projekt teljes költsége: 40 608 934,-Ft azaz negyvenmillióhatszáznyolcezer kilencszázharmincnégy.

A projekt időtartama: 2018.12.13.-2019.09.30.

A fejlesztés keretében a két település közötti külterületi út fejlesztése valósult meg.

A pályázat azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

A megítélt támogatás: 34 517 592,- Ft

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Legfontosabb tudnivalók a villanyszerelők és vízszerelők nyilvántartásával kapcsolatban

Szeptember 1-je előtt a vízközmű szektorban nem volt biztosított, hogy a kivitelezési munkákat a felhasználó a maga által választott kivitelezővel végeztesse el. Ezzel szemben a földgáz szektorban a kivitelezési munkát a bejelentett és jogosult gázszerelők nyilvántartásában szereplő gázszerelők közül a felhasználó által kiválasztott vállalkozó végezhette. A három szektorra vonatkozó szabályozás összehangolása miatt a gázszektorban alkalmazott megoldást a törvény átültette a villamos energia és a víziközmű szektorba is:

Read More

Településképi arculati kézikönyv települési rendelet tervezet ismertetése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Milejszeg Község Önkormányzata elkészítette Milejszeg területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét.

Második, tájékoztató jellegű lakossági fórumot,

2017. december 1-én 10.00 órakor tartjuk a Milejszegi önkormányzati Hivatalban.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés  a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény  (továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott  felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Read More